Über uns

Geschäftsführung

Martin Menger, Vorsitzender der Geschäftsführung des Klinikums Frankfurt Höchst

Vorsitzender der Geschäftsführung
Martin Menger

Dr. med. Dorothea Dreizehnter, Geschäftsführerin des Klinikums Frankfurt Höchst

Geschäftsführerin
Dr. med. Dorothea Dreizehnter
Telefon: 069 3106-3660
E-Mail: dorothea.dreizehnter@
KlinikumFrankfurt.de

Assistenz
Bernadette Grund
Telefon: 069 3106-2696
Telefax: 069 3106-2699
E-Mail: bernadette.grund@
KlinikumFrankfurt.de

Referent der Geschäftsführung/
Leitung zentrales Projektmanagement 
Fabian Dornoff
Telefon: 069 3106-3239
Telefax: 069 3106-2699
E-Mail: fabian.dornoff@
KlinikumFrankfurt.de

Über uns

Direktorium

PD Dr. med. Lothar Schrod, Ärztlicher Direktor des Klinikums Frankfurt Höchst

Ärztlicher Direktor
PD Dr. med. Lothar Schrod
Telefon: 069 3106-2374
Telefax: 069 3106-3288
E-Mail: AerztlicheDirektion@
KlinikumFrankfurt.de

Vorzimmer
Martina Sanfilippo
Telefon: 069 3106-2806
Telefax: 069 3106-3288
E-Mail: AerztlicheDirektion@
KlinikumFrankfurt.de

Christof Reinmüller, Pflegedienstdirektor des Klinikums Frankfurt Höchst

Pflegedienstdirektor
Christof Reinmüller
Telefon: 069 3106-2041
Telefax: 069 3106-2039
E-Mail: Pflegedienst@
KlinikumFrankfurt.de

Assistenz
Thomas Dunczewski
Telefon: 069 3106-2440
Telefax: 069 3106-2039
E-Mail: Pflegedienst@
KlinikumFrankfurt.de

© Klinikum Frankfurt HoechstImpressum. Haftungsausschluss.
Stadt Frankfurt am Main